Korzyści biznesowe Asseco CBP

 • Większa efektywność

  Asseco CBP pozwala na realizację strategii omnikanałowej i udostępnienie klientom produktów oraz usług banku w różnych kanałach . Samoobsługa klienta banku i możliwość udostępnienia bardziej skomplikowanych produktów banku, dotychczas dostępnych wyłącznie w oddziałach, powoduje istotny wzrost efektywności procesów operacyjnych. Dzięki włączeniu klienta w proces obsługi, możliwe staje się optymalizowanie i automatyzacja różnych procesów, przekładających się na podnoszenie efektywności działania całego banku.

 • Poprawa jakości obsługi klienta-użytkownika

  Asseco CBP to nieograniczone możliwości udostępniania produktów i usług bankowych jednocześnie w kanale internetowym i mobilnym. Wszelkie funkcje bankowe takie jak przegląd rachunków, obsługa przelewów, zarządzanie finansami, itd., mogą być aranżowane w formie miniaplikacji na dowolną ilość sposobów i udostępniane równolegle poszczególnym segmentom klientów, uwzględniając ich preferencje i specyfikę każdego z nich oddzielnie. 

 • Krótki „time-to-market”

  Asseco CBP dzięki zastosowanej koncepcji miniaplikacji oraz otwartemu standardowi platformy pozwala maksymalnie ograniczać czas niezbędny na przygotowanie i udostępnienie klientom banku nowych produktów i usług. Dodatkowo system miniaplikacji zastosowany w systemie Asseco CBP daje nieograniczone możliwości wyboru ich dostawców. Miniaplikacje mogą być budowane równolegle przez niezależne od siebie zespoły zarówno pracowników banku jak i dostawców zewnętrznych. Kolejne miniaplikacje mogą być dołączane do Asseco CBP w dowolnym momencie bez potrzeby wyłączania systemu. W fazie wdrożenia, nowe miniaplikacje mogą być udostępniane dla specjalnie ograniczonego grona użytkowników-klientów w celach testowych. Asseco CBP pozwala w ten sposób na najbardziej elastyczne i bezpieczne wdrażanie zmian w systemie bankowości elektronicznej.

 • Multi-entity oraz Multi-branding

  Asseco CBP udostępnia mechanizmy identyfikacji klienta z marką, co może być szczególnie potrzebne w instytucjach finansowych posiadających różne marki. Konstrukcja systemu przewiduje logiczną obsługę wielu banków w jednej fizycznej instancji systemu, połączoną z wyodrębnieniem odmiennych, dedykowanych zestawów miniaplikacji dla poszczególnych banków oraz zróżnicowaniem strony wizualnej rozwiązania. Cecha ta umożliwia również obsługę outsourcingu usług, która może być realizowana zarówno przez dostawcę oprogramowania, jak i bank w stosunku do podległych mu jednostek organizacyjnych.

smart 2