Uniwersalna platforma
sprzedaży produktów i usług.

 

Jedną z najważniejszych cech wyróżniających Asseco CBP wśród systemów bankowości internetowej i mobilnej jest różnorodność oraz wielowymiarowość widziana zarówno od strony klienta jak i od strony banku.

 

Otwarta architektura platformy systemu Asseco CBP pozwala na nieskrępowaną rozbudowę katalogu miniaplikacji oraz integrowanie dodatkowych produktów i usług. Nowe produkty lub usługi mogą być dołączane w ramach dodatkowych miniaplikacji tworzonych przez różne zespoły deweloperów i udostępnianych w ramach jednego spójnego systemu na platformie Asseco CBP. 

Czym są miniaplikacje?

Nieograniczone obszary działania miniaplikacji.

Użytkownik sam wybiera z butiku te miniaplikacje, które najlepiej trafiają w jego potrzeby i preferencje. Bank dostosowuje wygląd i rodzaje miniaplikacji do profili klientów.

W każdym momencie, zarówno bank, jak i użytkownik mają pełną kontrolę nad swoją bankowością.

rachunki
Rachunki bankowe
 • Intuicyjne śledzenie sald na dowolnych rachunkach posiadanych w banku: bieżących, oszczędnościowych, walutowych
 • Przeszukiwanie informacji o operacjach bankowych
 • Rozbudowane możliwości filtrowania informacji w tym także przeszukiwania pełnotekstowego
 • Dostęp do wyciągów bankowych,
 • Informacje o zablokowanych środkach
Zobacz Miniaplikacje
rachunki2
Miniaplikacja "Rachunki"

Umożliwia przeglądanie listy rachunków bieżących Klienta. Wgląd w rachunki pozwala zapoznać się m.in. z nazwą produktu, numerem rachunku i stanem finansowym. Miniaplikacja umożliwia zlecenie przelewu z wybranego rachunku (przejście do funkcjonalności miniaplikacji Płatności). Klient Banku ma możliwość przeglądania historii operacji wykonanych na rachunku bieżącym. Informacje zawierają m.in. datę zaksięgowania transakcji, kwotę (w walucie rachunku) i opis. Miniaplikacja umożliwia filtrowanie listy i wyszukiwanie operacji według zadanych kryteriów.

TwojaMiniaplikacja Small
Miejsce na Twoją Miniaplikację!

Zdefiniuj i zaprojektuj własną, sprofilowaną Miniaplikację i dodaj ją do swojego systemu Asseco CBP. 

Nieograniczona swoboda w kształtowaniu i definiowaniu grup klientów oraz wyglądu aplikacji przeznaczonych dla poszczególnych profili użytkowników.

Płatności, przelewy, doładowania
 • Szybkie i wygodne zlecanie dowolnych rodzajów przelewów: między własnymi rachunkami, krajowych zwykłych, natychmiastowych, zagranicznych, specjalnych (ZUS, US)
 • Grupowanie transakcji w koszyku zleceń (przygotowanie przelewów i ich jednorazową autoryzację na końcu)
 • Wygodne zarządzanie własnym katalogiem szablonów przelewów, które często są wykonywane
 • Pełna obsługa przelewów cyklicznych
 • Inteligentna pomoc w definiowaniu szablonów płatności i przelewów cyklicznych - system automatycznie proponuje założenie zlecenia stałego lub utworzenie szablonu
platnosci
Zobacz Miniaplikacje
Przelewy Small
Miniaplikacja "Płatności"

Umożliwia zlecenie płatności zwykłej (Elixir), płatności na rachunek własny, płatności europejskiej (SEPA) oraz płatności zagranicznej (SWIFT) dla dowolnego odbiorcy bądź z wykorzystaniem zdefiniowanego odbiorcy lub szablonu. Możliwe jest wyświetlenie listy płatności oczekujących na realizację (w tym również zleceń stałych) wraz z dostępem do ich szczegółowych danych. Miniaplikacja prezentuje podsumowanie w zakresie liczby, łącznej kwoty płatności według walut oraz daty następnej płatności.

doladowanie
Miniaplikacja "Doładowania"

Miniaplikacja „Doładowania” zapewnia możliwość złożenia dyspozycji doładowania telefonu komórkowego, możliwe jest złożenie dyspozycji doładowania dowolnego telefonu jak i złożenia dyspozycji doładowania z szablonu. Klient ma możliwość przeglądania wykonanych dyspozycji doładowania telefonu. Informacje obejmują m.in. numer telefonu i kwotę doładowania.

TwojaMiniaplikacja Small
Twoja Miniaplikacja!

Zdefiniuj i zaprojektuj własną, sprofilowaną Miniaplikację i dodaj ją do swojego systemu Asseco CBP. 

Nieograniczona swoboda w kształtowaniu i definiowaniu grup klientów oraz wyglądu aplikacji przeznaczonych dla poszczególnych profili użytkowników.

oszczedzanie
Oszczędzanie
 • Łatwo dostępne informacje o zgromadzonych środkach na rachunkach oszczędnościowych
 • Intuicyjny podgląd rachunków i uzyskiwanie informacji szczegółowych (data zakończenia, czy oprocentowanie) 
 • Zakładanie nowych lokat, zrywanie istniejących
 • Pomoc asystenta w wyborze właściwego produktu oszczędnościowego - dobór produktu w celu realizacji celu oszczędzania; 
 • Kupno i sprzedaż funduszy inwestycyjnych
Zobacz Miniaplikacje
oszczednosci2
Miniaplikacja "Oszczędności"

Zapewnia wizualizację i monitorowanie produktów oszczędnościowych Klienta. Wgląd w celowe rachunki oszczędnościowe pozwala zapoznać się m.in. z celem oszczędzania, kwotą zaplanowaną, kwotą już zebraną oraz stopniem realizacji celu. Miniaplikacja umożliwia założenie nowego celu oraz złożenie dyspozycji dopłaty do już istniejącego celu oszczędzania.

lokaty3
Miniaplikacja „Lokaty”

Zapewnia podgląd listy lokat Klienta. Wgląd w lokaty pozwala zapoznać się m.in. z nazwą produktu, stanem finansowym i numerem rachunku. Klient ma również możliwość przejścia na tabele oprocentowania lokat umieszczone na zewnętrznej stronie WWW. Miniaplikacja umożliwia założenia nowej i zerwanie już istniejącej lokaty.

fundusze 2
Miniaplikacja „Fundusze”

Umożliwia przeglądnie informacji na temat oferty funduszy inwestycyjnych. Prezentowane są informacje na temat posiadanych rejestrów (nazwa, wartość rejestru wraz z walutą i ilość posiadanych jednostek). Możliwe jest zlecenie dyspozycji otwarcia nowego rejestru (pierwsze nabycie) oraz w ramach już istniejącego rejestru złożenie dyspozycji nabycia, konwersji i umorzenia jednostek. Miniaplikacja zapewnia dostęp do aktualnych i historycznych wycen rejestrów, dostępna jest pełna historia zrealizowanych transakcji.

TwojaMiniaplikacja Small
Miejsce na Twoją Miniaplikację!

Zdefiniuj i zaprojektuj własną, sprofilowaną Miniaplikację i dodaj ją do swojego systemu Asseco CBP. 

Nieograniczona swoboda w kształtowaniu i definiowaniu grup klientów oraz wyglądu aplikacji przeznaczonych dla poszczególnych profili użytkowników.

Kredyty, pożyczki, karty kredytowe
 • Przeglądanie dowolnych trwających rachunków kredytowych i pożyczek
 • Dostęp do harmonogramów spłat
 • Możliwość spłaty rat kredytu i/lub spłaty karty 
 • Składanie wniosku i podglądanie stanu wniosku o przyznanie kredytu
kredyty
Zobacz Miniaplikacje
Kredyty Small pl
Miniaplikacja „Kredyty”

Umożliwia przeglądanie listy kredytów Klienta. Wgląd w kredyty pozwala zapoznać się m.in. z nazwą produktu, stanem finansowym, terminem i kwotą spłaty najbliższej raty. Miniaplikacja umożliwia przeglądanie harmonogramu spłat kredytu. Informacje zawierają m.in. termin i kwotę rat pozostałych do spłaty (w formie pełnej oraz z podziałem na część kapitałową i odsetkową).  

kart pl2
Miniaplikacja „Karty”

Umożliwia przeglądanie listy kart (kredytowych, debetowych, charge) Klienta. Wgląd w karty pozwala zapoznać się m.in. z nazwą produktu, posiadaczem i numerem karty (częściowo maskowanym). Dla karty kredytowej prezentowane są saldo dostępne i limit karty (karta główna) lub tylko limit karty (karta dodatkowa). Dla karty debetowej prezentowany jest limit wypłat (dziennych). Dla karty charge prezentowane są zadłużenie (w bieżącym cyklu) i limit karty.

twoja
Twoja własna Miniaplikacja!

Zdefiniuj i zaprojektuj własną, sprofilowaną Miniaplikację i dodaj ją do swojego systemu Asseco CBP. 

Nieograniczona swoboda w kształtowaniu i definiowaniu grup klientów oraz wyglądu aplikacji przeznaczonych dla poszczególnych profili użytkowników.

karty
Karty płatnicze
 • Wygodne przeglądanie posiadanych kart płatniczych (debetowych, kredytowych, obciążeniowych)
 • Możliwość składania wniosków o wydanie kart
 • Zmiana kodu PIN
 • Dostęp do wyciągów z kart
 • Ustawienia sposobu spłaty karty
Zobacz Miniaplikacje
kart pl2
Miniaplikacja „Karty”

Umożliwia przeglądanie listy kart (kredytowych, debetowych, charge) Klienta. Wgląd w karty pozwala zapoznać się m.in. z nazwą produktu, posiadaczem i numerem karty (częściowo maskowanym).

 • Dla karty kredytowej prezentowane są saldo dostępne i limit karty (karta główna) lub tylko limit karty (karta dodatkowa).
 • Dla karty debetowej prezentowany jest limit wypłat (dziennych).
 • Dla karty charge prezentowane są zadłużenie (w bieżącym cyklu) i limit karty.
TwojaMiniaplikacja Small
Miejsce na Twoją Miniaplikację!

Zdefiniuj i zaprojektuj własną, sprofilowaną Miniaplikację i dodaj ją do swojego systemu Asseco CBP. 

Nieograniczona swoboda w kształtowaniu i definiowaniu grup klientów oraz wyglądu aplikacji przeznaczonych dla poszczególnych profili użytkowników.

Finanse osobiste
 • Dostęp do zbiorczej informacji o wielości wpływów i wypływów na rachunkach
 • Aktywny monitoring przepływu środków na rachunkach
 • Symulacja finansów w ustalonych horyzoncie czasowym
 • Przegląd kategorii operacji z możliwością nadania własnej kategorii
 • Struktura przychodów i wydatów
osobiste
Zobacz Miniaplikacje
Przeplywy Small
Miniaplikacja „Przepływy”

Zapewnia możliwość przeglądania skróconych informacji na temat bilansu przepływów środków za ostatni miesiąc. Bilans przepływów dotyczy wszystkich rachunków bieżących oraz walutowych Klienta. Prezentowana jest różnica pomiędzy przychodami a wydatkami oraz osobna informacja w podziale na przychody i wydatki. Bilans przepływów prezentowany jest dla każdej z walut osobno.

TwojaMiniaplikacja Small
Twoja Miniaplikacja!

Zdefiniuj i zaprojektuj własną, sprofilowaną Miniaplikację i dodaj ją do swojego systemu Asseco CBP. 

Nieograniczona swoboda w kształtowaniu i definiowaniu grup klientów oraz wyglądu aplikacji przeznaczonych dla poszczególnych profili użytkowników.

ubezpieczenia
Ubezpieczenia
 • Przeglądanie aktywnych polis ubezpieczeniowych
 • Wykaz polis dostępnych do zakupu 
 • Zakup i zerwanie umowy ubezpieczenia
Zobacz Miniaplikacje
ubezpieczenia2
Miniaplikacja "Ubezpieczenia"

Zapewnia możliwość przeglądania listy i szczegółów zawartych polis ubezpieczeniowych. Prezentowane informacje obejmują m.in. nazwę i typ polisy, datę ważności i sumę ubezpieczenia. Z poziomu prezentowanej oferty ubezpieczeń możliwe jest przystąpienie do nowej polisy.

TwojaMiniaplikacja Small
Twoja nowa Miniaplikacja!

Zdefiniuj i zaprojektuj własną, sprofilowaną Miniaplikację i dodaj ją do swojego systemu Asseco CBP. 

Nieograniczona swoboda w kształtowaniu i definiowaniu grup klientów oraz wyglądu aplikacji przeznaczonych dla poszczególnych profili użytkowników.

Komunikacja z bankiem
 • Bezpieczne wysyłanie i odbieranie wiadomości do/z banku pozwalające na załatwienie każdej nietypowej sprawy
 • Otrzymywanie z banku specjalnych wiadomości dotyczących oferty produktowej, regulaminów, tabel opłat i prowizji, spraw reklamacyjnych i innych
 • Powiadomienia o istotnych zdarzeniach, jak niepowodzenie realizacji przelewu
komunikacja
Zobacz Miniaplikacje
Wiadomosci Small2
Miniaplikacja „Wiadomości”

Zapewnia podgląd komunikatów przesłanych przez Bank oraz powiadomień systemowych związanych z odrzuceniem dyspozycji z rachunków Klienta. Prezentowane informacje obejmują m.in. temat, datę i kategorię treści. Na jednym widoku udostępniane są wszystkie rodzaje treści wymienianych z Klientem, tzn. komunikaty wysyłane przez pracowników Banku do wszystkich Klientów, konkretnego Klienta oraz powiadomienia systemowe o odrzuceniu dyspozycji. Miniaplikacja wyróżnia wiadomości nowe i nieprzeczytane.

baner
Miniaplikacja „Baner”

Prezentuje ofertę produktową banku, w tym spersonalizowane oferty dla konkretnego Klienta. Miniaplikacja może być dostępna bezpośrednio z pulpitu (z możliwością zablokowania przez Bank jej położenia) jak i udostępniać ofertę banku w dedykowanych miejscach pozostałych miniaplikacji.

TwojaMiniaplikacja Small
Miejsce na Twoją Miniaplikację!

Zdefiniuj i zaprojektuj własną, sprofilowaną Miniaplikację i dodaj ją do swojego systemu Asseco CBP. 

Nieograniczona swoboda w kształtowaniu i definiowaniu grup klientów oraz wyglądu aplikacji przeznaczonych dla poszczególnych profili użytkowników.

tabele
Tabele
 • Szybki dostęp do aktualnych informacji o kursach walut, opłatach bankowych, tabelach oprocentowania, stawkach referencyjnych
 • Przegląd w/w danych historycznych
Zobacz Miniaplikacje
KursyWalut Small
Miniaplikacja „Tabela”

Zapewnia możliwość przeglądania tabeli kursów walut. Możliwe jest przeglądanie aktualnej tabeli kursów jak i danych historycznych. Prezentowane informacje obejmują m.in. kraj i symbol waluty, przelicznik oraz informacje o kursach kupna, sprzedaży i kursie średnim NBP.

TwojaMiniaplikacja Small
Miejsce na Twoją Miniaplikację!

Zdefiniuj i zaprojektuj własną, sprofilowaną Miniaplikację i dodaj ją do swojego systemu Asseco CBP. 

Nieograniczona swoboda w kształtowaniu i definiowaniu grup klientów oraz wyglądu aplikacji przeznaczonych dla poszczególnych profili.

Definiuj własne
profile grup klientów.

 

W ramach zarządzania miniaplikacjami udostępniany jest szereg funkcjonalności dostosowanych do potrzeb użytkowników lub do indywidualnych preferencji klienta.

 

Z perspektywy banku pojawiają się nieograniczone możliwości implementowania w systemie podziału klientów na segmenty i udostępniania im zestawów miniaplikacji szytych na miarę potrzeb i oczekiwań tych grup klientów. System pozwala zatem na zastosowanie więcej niż jednego projektu interfejsu graficznego (UI/UX), dostosowanego do specyficznych cech każdej grupy klientów (np. studenci, profesjonaliści, emeryci, itd.).